Aanmeldformulier nieuw lid

Inschrijven als lid

 

 

 

 

 

Vul alle gegevens in op het onderstaande formulier en klik aan het eind op verzenden. Er gaat dan automatisch een email naar de secretaris. Jij krijgt zelf direct ook een bevestiging van de inschrijving per email.

Met dit formulier meld ik mij aan als lid/begunstigde van de Nederlandse 9er Klassenorganisatie en ga akkoord met de door mij aangekruiste en ingevulde gegevens maar ook met de in het formulier aangegeven voorwaarden.

Voornamen (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Adres (verplicht):

Postcode (verplicht):

Woonplaats (verplicht):

E-mailadres (verplicht):

Telefoonnummer vaste aansluiting:

Mobiel nummer(verplicht):

Geboortedatum in formaat dd-mm-jjjj (verplicht):

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Betaling contributie:
De jaarlijkse contributie van € 40,- mag met een incasso worden afgeschreven van de onderstaande rekeningIk ga niet akkoord met de automatische incasso en zal per omgaande het bedrag van € 40,- overmaken op rekening nummer NL39 RABO 0122 8015 47 t.n.v. 9er Klassenorganisatie

Rekeningnummer voor automatische afschrijving:

ten name van:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ik word lid omdat:
Ik een actieve zeiler in de 29er benIk een actieve zeiler in de 49er(FX) benIk de vereniging graag wil steunen, maar zelf niet actief zeil in de 29er of 49er(FX)

Looptijd lidmaatschap:
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Opzeggen kan voor 1 december schriftelijk per mail of brief. Bij opzegging later dan 1 december van het lopende jaar is men automatisch nog lid in het jaar volgend op het lopende jaar en is men ook de contributie van dat jaar verschuldigd.

Disclaimer:
Deelname aan de door de Nederlandse 9er Klassenorganisatie georganiseerde activiteiten is geheel voor eigen risico. De Nederlandse 29er49er Klassenorganisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel in welke vorm dan ook (direct of indirect), welke is ontstaan tijdens deelname aan deze activiteiten.

Akkoordverklaring disclaimer (verplicht):
Ondergetekende (of in geval van minderjarigheid diens wettelijk vertegenwoordiger) gaat akkoord met de disclaimer over letsel en schade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bij minderjarigen (jonger dan 18 jaar) dient ook één van de ouders of voogd de inschrijving te bevestigen.

Voornaam ouder of voogd:

Achternaam ouder of voogd:

Mobiel van ouder of voogd:

E-mailadres ouder of voogd (verplicht):

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onderstaande gedeelte heeft alleen betrekking op actieve zeilers in de 29er of 49er.

Wij zijn geïnteresseerd in de achtergrond van onze leden. Dit gedeelte is niet verplicht om in te vullen, maar we stellen het zeer op prijs als je het zou willen invullen.

Voor de communicatie naar ouders stelt de 9er Klassenorganisatie het op prijs ook nog de gegevens van je 2e ouder te ontvangen.

Voornaam ouder 2:

Achternaam ouder 2:

Mobiel van ouder 2:

E-mailadres ouder 2:

Heb je de beschikking over een boot?
Ik beschik over een 29erIk beschik over een 49er(FX)Ik heb (nog) geen boot

Indien je een boot hebt, wat is het nummer?

Ben je eigenaar van de boot?
Ik ben de eigenaarMijn ouders zijn de eigenaarAnders

In welke rol in de boot heb je de meeste ervaring?
Stuurman/-vrouwBemanningslidIk kan beide

Van welke Watersportvereniging ben je lid?

Ik ben lid van Watersportvereniging:

Wat is je zeilervaring?

Mijn zeilervaring is:

 

Aanmelden lid 9er KO